Decision tool

Deze beslissingstool mikt op bedrijven die hun interne opleidingen willen optimaliseren met de hulp van leertechnologie.

De tool legt je een aantal vragen voor:

  • de doelstelling van de opleiding
  • de doelgroep van de opleiding
  • het aantal deelnemers aan de opleiding
  • het soort vaardigheden die getraind moeten worden
  • het beschikbare budget
  • enz.

Bij het beantwoorden van de vragen heb je best een concrete leervraag of situatie voor ogen die je wil oplossen binnen je bedrijf.

De tool analyseert jouw antwoorden en genereert aan het einde van het proces een top 5 van leertechnologieën die het grootste potentieel hebben om een oplossing te bieden op de concrete leervraag binnen jouw organisatie. Dit voorstel is louter indicatief en oriënterend. De finale beslissing hoort uiteraard bij het bedrijf zelf.

Indien gewenst, kan je ook de technische fiches van elk technologische leermiddel apart consulteren op deze website.

Leerinhoud

Doelgroep/gebruikers
+ personen


Gebruiksmogelijkheden


Resultaten/output

Ontwikkeling

+ maand(en)

Organisatorisch


Technische specificaties


Financieel
+