BHC21 trainer01

Ontdek het potentieel van innovatieve leertechnologieën en bied een aangepaste training aan je trainers

Met het project BHC21 gaan de partners na hoe innovatieve leertechnologieën (virtual reality, augmented reality, webinars...) het best kunnen worden geïntegreerd in de technische opleidingen om deze zo toegankelijker te maken voor de laaggeschoolde profielen.

Op deze pagina maak je kennis met verschillende leertechnologieën en ontdek je hun potentieel voor trainingsprogramma's.

Contacteer ons
Screen Shot 2021 11 16 at 10 09 00

Virtuele Realiteit (VR)

WAT?

Virtual Reality (VR) is een driedimensionale, computergegenereerde omgeving die via diverse zintuigen verkend kan worden en waarmee interactie mogelijk is.

Ontdek hier meer over VR als leertechnologie of bekijk de video.

BHC21 webinar thumbnail

Webinar

WAT?

Een webinar is een workshop of presentatie die via internet in real time wordt gegeven. Een webinar is vergelijkbaar met een lezing waarbij een keynote spreker voor een zaal met geïnteresseerde deelnemers presenteert.

Ontdek hier meer over de webinar als leertechnologie of bekijk de video.

BHC21 Serious Gaming

Games

WAT?

Een game of een "serious game" is een manier om spelend te leren. Games worden steeds meer ingezet als leermiddel in bedrijven met als doel om vaardigheden aan te leren of in te oefenen.

Ontdek hier meer over games als leertechnologie of bekijk de video.

BHC21 Augmented Reality

Augmented Reality

WAT?

Augmented reality voegt een laagje digitale informatie toe aan de fysieke wereld. Je kan dit ervaren met behulp van smartphones en tablets, slimme brillen of digitale projecties.

Ontdek meer over about augmented reality als leertechnologie of bekijk de video.

BHC21 Instructional Video

Instructievideo

WAT?

Een instructievideo is een video die een proces demonstreert, kennis overdraagt, een concept uitlegt, of iemand laat zien hoe je iets moet doen.

Lees meer over de instructievideo als leertechnologie of bekijk de video.

BHC21 Virtual Classroom

Virtueel klaslokaal

WAT?

Een virtueel klaslokaal is een digitale leeromgeving die trainers en cursisten in staat stelt om in real time online met elkaar in contact te komen. In sommige gevallen is een groep cursisten aanwezig in een fysiek klaslokaal terwijl andere deelnemers virtueel deelnemen aan de training. In dit geval spreken we van hybride klassen.

Lees hier meer over de virtuele klaslokalen als leertechnologieof bekijk de video.

Interactieve video

Interactieve video

WAT

Een interactieve video is een video waarin interactieve elementen worden toegevoegd. Zo kunnen gebruikers klikken, slepen, scrollen... om met de inhoud te interageren.

Lees hier meer over de interactieve video als leertechnologie of bekijk dit filmpje.

BHC21 Online Courses

Online courses

WAT

Online cursussen zijn asynchrone cursussen die via het internet worden gegeven. Ze bestaan uit verschillende leermodules die op eigen tempo en in willekeurige volgorde kunnen doorlopen worden. Met een online cursus heeft men volledig controle over zijn leerproces.

Lees hier meer over de online cursussen als leertechnologie of bekijk de video.

Mixed reality

Mixed Reality

WAT

Net zoals Virtual Reality kan je via Mixed Reality interactie hebben met de digitale omgeving om je heen, maar zullen deze digitale objecten net zoals in Augmented Reality worden weergegeven in de echte realiteit die wij waarnemen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een hologram.

Lees hier meer over de mixed reality als leertechnologie of bekijk de video.

Afbeelding2

Online social learning platform

WHAT

Een online social learning platform is ontworpen om leerinhouden te organiseren, beheren en aan te bieden aan cursisten. Dit is een goede manier om snel informatie te wisselen en om overal en op elk moment samen te werken met andere cursisten.

Lees hier meer over online social learning platforms of bekijk de video.