Realisaties • 27 juli 2023

Drie jaar BHC 21: een terugblik met de projectmanager

De maakindustrie schreeuwt om werkkrachten, en toch vinden laaggeschoolde jongeren moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt. Kan technologie die kloof helpen dichten?

Die vraag stond centraal in het Interreg 2 Seas project Boosting Human Capital in the 21st Century (BHC21). Het project werd gecoördineerd door POM West-Vlaanderen, en er deden partners uit West-Vlaanderen, de Franse regio Hauts-de-France en het Engelse graafschap Kent aan mee. Samen gingen ze na hoe innovatieve leermiddelen kunnen helpen om laaggeschooldes technische én persoonlijke vaardigheden bij te brengen. BHC21 liep in maart 2023 af. Projectmanager Diana Faifer kijkt terug.

Diana Faifer (POM West-Vlaanderen): ‘In 2019 hebben we het project afgetrapt met succesvolle roadshows in de drie partnerlanden. Daarna konden we echt uit de startblokken schieten.’

‘Onze partners zijn op zoek gegaan naar manieren om laaggeschoolde jongeren warm te maken voor hun aanbod en te laten kennismaken met de industriële sector. Vervolgens hebben ze nieuwe opleidingstools uitgetest – sommige zelf ontwikkeld, andere aangekocht. Twee sprongen eruit: VR-applicaties, bijvoorbeeld om machines te leren bedienen, en de smart voice assistant, een soort Siri voor industriële toepassingen, om operator te begeleiden vanop afstand. De partners hebben ook technische opleidingen uitgewerkt en getest.’

‘Al die inspanningen zijn wetenschappelijk doorgelicht. Daaruit bleek onder meer hoe belangrijk het is om kwetsbare jongeren voldoende te informeren over jobs in the industrie. Zo zijn bedrijfsbezoeken een ideale manier om mensen te laten kennis maken met alle geuren en kleuren van de 'zware jobs'. Pas dan voelen ze écht wat er op de werkvloer van ze verwacht wordt.’

We’ll meet again

‘De partners hebben ook train-the-trainers programma's uitgewerkt met als doel om de trainers en mentors van bedrijven voor te breiden op het werken met de nieuwe technologieën maar ook op het werken met de kwetsbare doelgroepen. Zo hebben thema's zoals leren omgaan met conflicten, werken aan je zelfbeeld... centraal gestaan in de programma's van sommige partners...’

‘Op 12 oktober 2022 hebben we het project afgerond met een slotevent in Rijsel. Daar konden de partners hun bijdrage voorstellen en ervaringen uitwisselen met de externe stakeholders.’

‘Intussen is het project afgelopen. Door de coronacrisis was het soms pittig, maar iedereen heeft zich dubbel geplooid. Veel partners hebben trouwens concrete plannen om te blijven samenwerken rond thema’s als opleiding, digitalisering en soft skills. Aan iedereen die zo enthousiast heeft meegewerkt: hartelijk dank, en we’ll meet again!

Vergelijkbare artikelen