Realisaties • 26 april 2022

Beloftevol experiment bij Cetim: de smart voice assistant als opleidingstool

De smart voice assistent is een effectief leermiddel voor het opleiden van laaggeschoolden in de industrie.

Patrick Orlans en Philippe Seilliervan de Franse sectororganisatie Cetim (Centre technique des industries mécaniques) zochten een geschikte opleidingsmethode om laaggeschoolde jongeren klaar te stomen voor de mechanische industrie. Ze kwamen uit bij een verrassende oplossing.

Patrick (regiomanager Hauts-de-France): “Een van de problemen waar onze kmo’s mee worstelen, is geschikt personeel vinden. Heel gek, want tegelijk is er in de leeftijdsgroep 18 tot 20 jaar een werkloosheidsgraad van 20 procent. Wij wilden kijken of we daar iets aan kunnen doen met nieuwe leermethodes, meer specifiek met een smart voice assistant op een tablet. De meeste mensen zullen het principe wel kennen van Siri, Alexa of Google Assistant: je spreekt een instructie in, bijvoorbeeld ‘Siri, zet muziek op in de woonkamer’, en de smart voice assistant luistert, interpreteert en voert uit.”

Philippe (teamlid): “Onze smart voice assistant is een aangepaste versie van een bestaande applicatie. Het komt erop neer dat we een taak opdelen in kleine stappen, die de smart voice assistant dan één voor één uitlegt aan de trainee. Je leert dus al doende. Het bijzondere aan de applicatie is ook dat je ze kan gebruiken in een erg lawaaierige omgeving.

Wij konden voor de trainees een realistische leeromgeving creëren met de hulp van de smart voice assistant.

Patrick Orlans | Cetim

Geen ervaring vereist

Philippe: “Onze doelgroep voor dit project zijn laagopgeleide jonge mensen. Die willen vooral geen schoolse aanpak, met een instructeur die komt uitleggen hoe het moet. Ze hebben nieuwe skillsets, dankzij het internet en digitale technologie, en ze willen zelfstandig leren op de werkplek, in hun eigen tempo. Daarvoor is de smart voice assistant ideaal.”

Patrick: “Een paar maanden geleden hebben we een proefproject gedaan met zeven jonge mensen, vijf jongens en twee meisjes. Hen in een kmo aan het werk zetten was geen optie: het is erg moeilijk om voor zo’n korte periode een bedrijf aan boord te krijgen. Maar we hebben hen wel een realistische, industriële trainingsomgeving kunnen aanbieden, met de juiste machines en werktuigen. Hun taak bestond eruit echte mechanische onderdelen te maken, beginnend van een ruw stuk metaal. Ze moesten dus meten, draaien, boren, frezen… En allemaal zonder enige ervaring of vooropleiding.”

Philippe: “Ze hebben wel eerst een paar weken training gehad in soft skills voor de werkvloer. We wilden werken aan hun motivatie, aan het respecteren van veiligheidsregels en dat soort dingen meer.”

Positief over de hele lijn

Philippe: “We stonden eerlijk gezegd zelf te kijken van de goede resultaten. Dit waren jongeren die de traditionele, schoolse manier van leren afwijzen, maar over digitale tools waren ze duidelijk wel enthousiast. Vooraf hadden ze geen duidelijke mening over werken in de mechanische industrie. Ze hebben al doende ontdekt wat het inhield, en waren er achteraf heel positief over.”

“Werken met de smart voice assistant bleek ook een efficiënte leermethode te zijn. We hadden drie fases: in fase één kregen ze veel instructies, in fase twee was het al wat minder en in fase drie moesten ze het mechanische onderdeel maken zonder de tablet. Daar slaagden ze alle zeven in – ze hadden dus niet zomaar gedachteloos de instructies gevolgd. Daar waren we heel blij mee.”

Patrick: “Begin mei willen we de volgende fase opstarten. We hebben al acht nieuwe jonge mensen gevonden, en zijn op zoek naar een vijftal kmo’s waar ze – met behulp van de tablet en de smart voice assistant – echt in de productie of assemblage ingeschakeld kunnen worden. Wij passen zelf de smart voice assistant aan. Dat kost ons een halve dag tot een dag per kmo. En met de positieve resultaten van het proefproject hebben we er een goed oog in.”

Vergelijkbare artikelen