Realisaties • 17 januari 2023

Hoe motiveer je jonge mensen voor jobs in de industrie? (deel I)

MEEF (FR) koppelt laaggeschoolde jongeren aan industriële bedrijven (deel I)

Veel industriële bedrijven vinden geen personeel, en tegelijk vinden veel laaggeschoolde jongeren geen werk. Eén en één is twee, dachten ze bij MEEF, een lokaal begeleidingscentrum uit het noorden van Frankrijk. Samen met andere Franse, Vlaamse en Britse partners besloten ze het BHC21-project op te zetten om jongeren die niet langer naar school gaan te stimuleren om een job in de industrie te vinden. In het project spelen innovatieve technologieën een grote rol – net als in de bedrijven zélf.

MEEF staat voor Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la Formation. Het is actief in de Santerre Haute Somme, een streek in Noord-Frankrijk. Het BHC21-project bestond uit twee fasen. Eerst kregen tientallen jongeren de kans om vertrouwd te raken met de industriële sector. Daarna volgde een kleinere groep een opleiding die hen moest voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Véronique Debuigny is projectverantwoordelijke bij MEEF en haar collega Christophe Chériaux is er adjunct-directeur. Zij leggen uit hoe ze het project hebben opgevat.

Negatief imago

Christophe: ‘Bij MEEF begeleiden we jongeren van 16 tot 25 jaar die niet langer naar school gaan en geen opleiding volgen. Vaak hebben ze een complexe problematiek: een lage scholingsgraad, familiale en sociale moeilijkheden, problemen met hun gezondheid, met mobiliteit... Die pakken we niet apart aan, maar als één geheel. Samen met de jongeren zelf proberen we ervoor te zorgen dat ze een job vinden of weer aan een opleiding kunnen beginnen.’

‘Hier in de streek heb je nog behoorlijk wat industrie: metaalbewerking, luchtvaart ook... Alleen hebben die bedrijven het erg lastig om personeel te vinden, vooral dan voor de knelpuntberoepen. Vaak gaat het nochtans om stabiele jobs, die voldoening geven én carrièrekansen bieden. Het zou dus ideaal zijn als we onze laaggeschoolde jongeren daarvoor warm kunnen maken. De vraag is: hoe?’

‘Veel jongeren zullen niet snel solliciteren voor een fabrieksjob. Dat komt onder meer doordat de industrie met een negatief imago kampt. Mensen denken dat het vuil, zwaar en weinig interessant werk is. Bovendien hebben we hier de voorbije jaren heel wat fabriekssluitingen meegemaakt - daar heeft de reputatie van de sector ook onder geleden. Maar intussen is er veel veranderd. Veel fabrieken zijn sterk gedigitaliseerd en werken met moderne technologieën. Daar wilden wij op inspelen door onze jongeren te laten kennismaken met innovatieve leertechnologieën. Denk maar aan VR-brillen, video-assistentie of smart voice assistants.’

Zelfgemaakte robot

Véronique: ‘Om de jongeren aan te spreken, hebben we verschillende methodes en werkvormen gebruikt. Een collega die zelf nog in de industrie gewerkt heeft, gaf bijvoorbeeld sensibiliserende workshops. Er namen zowat 80 jongeren aan deel, die hier bij MEEF een begeleidingsprogramma volgen. Ze deden vrijwillig mee – we wilden een groep die goesting had. Vaak weten ze zelf niet goed wat ze willen en kunnen, en tijdens die workshops konden ze kennismaken met de sector, met de soorten jobs die ze daar kunnen doen... Ze konden onder meer een speciaal ontwikkelde VR-bril uitproberen: zo kregen ze een realistisch beeld van wat pakweg een machineoperator concreet doet.’

‘We hebben ook bedrijfsbezoeken georganiseerd. Zo konden ze kennismaken met interessante industriële bedrijven en jobs, en die bedrijven met hén. Daar namen zowat 40 jongeren aan deel.’

‘Voor een kleinere groep geïnteresseerden hebben we twee workshops robotica en programmering georganiseerd. Ze konden onder begeleiding een minirobot bouwen, printen in 3D en programmeren. Een groot succes dat hun zelfvertrouwen een stevige boost gaf, zeker als je weet dat ze er zonder voorkennis aan begonnen zijn.’

‘Daarmee was de eerste fase van het project – rekrutering en sensibilisering – afgerond. We zijn dan gaan polsen welke jongeren wilden meedoen aan fase twee: een opleiding die hen moest voorbereiden op de arbeidsmarkt. Acht jongeren wilden dat. Niet geweldig veel, maar zonder covid waren het er zeker meer geweest. Helaas waren er geen meisjes bij. Kennelijk heeft de industrie toch nog een erg mannelijk imago.’

Benieuwd hoe de voorbereidende opleiding verliep? Je leest het hier.


Vergelijkbare artikelen